Šastnou cestu...

 Firemní listiny

- Koncesní listina
- Osvědčení o registraci
- Osvědčení o prokázání odborné způsobilosti
- Rozhodnutí o udělení licence
- Potvrzení finanční způsobilosti silniční osobní dopravy
- Eurolicence
- Osvědčení o registraci DIČ

 

linka

(c) 2008 AUTODOPRAVA HOLEŠOVSKÝ | created by K-com